Semináre - vzdelávanie

 

Školenia pre prehliadajúcich lekárov

Úrad umožňuje prehliadajúcim lekárom absolvovať školenie k prehliadkam mŕtvych tiel. Školenia sa môžu zúčastniť aj tí lekári, ktorí už majú vydané poverenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. Úrad bude školenia organizovať na jednotlivých Súdnolekárskych a patologickoanatomických pracoviskách v nižšie uvedených termínoch.

Prihlasovať sa môžete na emailovej adrese: prehliadky@udzs-sk.sk

Súdnolekárske pracovisko Bratislava

Antolská 11
851 07 Bratislava
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia: podľa potreby 

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Nitra

Špitálska 6
949 01 Nitra
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia: 
21.2.2018
28.2.2018

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica 1
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia:
15.2.2018 o 13:30
21.2.2018 o 13:30

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Žilina

V. Spanyola 43
012 07 Žilina
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia:
7.2.2018
21.2.2018

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Martin

Kuzmányho 27/B
036 01 Martin
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia:
13.2.2018
22.2.2018

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Košice

Ipeľská 1
043 74 Košice
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia:
20.2.2018 o 13:30
22.2.2018 o 13:30

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Poprad

Zdravotnícka 3253/3
058 97 Poprad
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia:
13.2.2018
27.2.2018

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Prešov

Hollého 14
080 01 Prešov
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia:
7.2.2018 o 12:00
14.2.2018 o 12:00


Školenie na výkon prehliadky mŕtveho zabezpečuje po dohode sekcia súdneho
lekárstva a patologickej anatómie úradu.

Tel. kontakt: 02/208 56 802