Semináre - vzdelávanie

Školenie lekárov k prehliadkam mŕtvych v Košiciach
Dňa 12.12.2017 o 13.00 hod. sa uskutoční
školenie prehliadajúcich lekárov
na SLaPA pracovisku Košice (zasadačka pracoviska), Ipeľská č. 1, Košice.

Kontakt pre školenie v Košiciach:
Ing. Trníková
055/28 52 646

otilia.trnikova@udzs-sk.sk


 

Školenie na výkon prehliadky mŕtveho zabezpečuje po dohode sekcia súdneho
lekárstva a patologickej anatómie úradu.

Tel. kontakt: 02/208 56 802