Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnenj správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Oznámenie

Pobočka úradu v Košiciach a Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Košice sa od 23.10.2017 do 31.10.2017 sťahujú do...
Čítaj ďalej o Oznámenie »

Tlačová správa

Úrad presťahuje pobočku a SLaPA pracovisko v Košiciach do nových priestorov.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Vestník

Úrad vydal Vestník č.13/2017, obsahuje správu o...
Čítaj ďalej o Vestník »

Vestník

Úrad vydal Vestník č.12/2017.


Čítaj ďalej o Vestník »

Kódy PZS a ZP

Aktuálny stav k 30.09.2017.


Čítaj ďalej o Kódy PZS a ZP »